All images © copyright Ton Voortman
All images © copyright Ton Voortman

EXPERTISES

Bedrijfsleven

• strategievorming
Sparringpartner van ondernemingen bij het oplossen van strategische vraagstukken op het gebied van het ondernemingsbeleid, het maken van nieuwe businessplannen of het uitzetten van een nieuwe koers.
• vestigingsplaatsonderzoek
Uitvoeren van onderzoek naar nieuwe vestigingslocaties, toetsen van de haalbaarheid van nieuwe vestigingen.
• relatie met de overheid
Hulp bij het indienen van vergunningsaanvragen, bijvoorbeeld bij uitbreidingsplannen, en het vinden van oplossingen bij problemen met vergunningen e.d.. Oplossen van conflicten met de overheid.
• personal assistent
Ondernemers hebben het druk. Als "personal assistant" ontzorgen van de ondernemer en hem/haar werk uit handen nemen, bijvoorbeeld op juridisch gebied, financieringen en subsidies en in de relatie met overheden.

Overheden

• economisch beleid
Hulp bij het maken van economische beleidsplannen en strategische agenda's voor economische ontwikkeling.
• relatie met het bedrijfsleven
Structureren van het overleg met het bedrijfsleven, opzetten van netwerken voor overheid en bedrijfsleven, secretariaatsvoering overlegcommissies of -platforms met het bedrijfsleven.
• interimwerk
Op interimbasis vervullen van functies op economisch terrein c.q. in de relatie met het bedrijfsleven, zoals accountmanagement.

Maatschappelijke organisaties

• strategievorming
Hulp bij het uitzetten of wijzigen van de koers van een organisatie. Oplossen van strategische vraagstukken en dilemma's.
• houden van toezicht
Vervullen van commissariaten, lidmaatschap van de raad van toezicht of de raad van advies.
• secretariaatsvoering
Het verzorgen van het bestuurlijk en uitvoerend secretariaat van ondernemersverenigingen en samenwerkingsverbanden van ondernemers.

Ton Voortman
Advies en Toezicht
Bitterschoten 19
3831 PC  Leusden

Tel 06-54776254

 

img Linkedinimg Twitterimg Facebook

Disclaimer - Voorwaarden  
All images © copyright Ton Voortman