All images © copyright Ton Voortman
All images © copyright Ton Voortman

RECENTE PROJECTEN

• Businessplan gemaakt voor een ondernemer met uitbreidingsplannen, die aanvankelijk niet door de gemeente werden toegestaan. Resultaat: er ligt een haalbaar plan en de vergunningen voor uitbreiding van het bedrijf zijn verleend;

• Onderzoek gedaan naar regionale samenwerking tussen bedrijven en gemeenten. Resultaat: er ligt een nieuwe samenwerkingsagenda voor de komende vier jaar;

• Economische agenda opgesteld voor een gemeente, mede op basis van interviews met ondernemers en directeuren van bedrijven. Resultaat: een unaniem door de gemeenteraad gedragen economische agenda die ook door het bedrijfsleven gedragen wordt;

• Vestigingsplaatsonderzoek gedaan voor een grote landelijke organisatie naar mogelijkheden voor een nieuwe vestiging in Midden-Nederland. Resultaat: een uitgewerkt plan en inventarisatie van gemeentelijke vergunningen;

• Op interimbasis het accountmanagement economische zaken voor een gemeente vervuld. Resultaat: de relatie met het lokale bedrijfsleven heeft een sterke impuls gekregen en er is bedrijfsterrein uitgegeven;

• Secretariaat Vereniging van Amersfoortse Bedrijven (VAB): voor deze vereniging voeren van het bestuurlijk en uitvoerend secretariaat, organiseren van bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken, onderhouden van contacten met overheden;

• Rekenkamercommissie Soest: vervullen van het voorzitterschap van de RKC, die de doelmatigheid, rechtmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid onderzoekt;

• Vereniging Eigenaren Binnenstad Amersfoort: vervullen van het voorzitterschap, onderhouden van contacten met ondernemersorganisaties en gemeente, deelname in projecten;

• Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe: vervullen van de rol van toezichthouder;

• Voor PUM Netherlands senior experts heb ik recent opdrachten uitgevoerd in Bosnië (strategisch plan voor ondernemersorganisatie), Moldavië (exporttraining opgezet), Zimbabwe (businessplan aannemersvereniging), Zambia (strategisch plan Chamber of Commerce) en Vietnam (opzetten incubator voor starters).

Ton Voortman
Advies en Toezicht
Bitterschoten 19
3831 PC  Leusden

Tel 06-54776254

 

img Linkedinimg Twitterimg Facebook

Disclaimer - Voorwaarden  
All images © copyright Ton Voortman